zewnętrznych

Integracja danych

Chcę wiedzieć więcej

Dane wszystkich Twoich partnerów biznesowych
w jednym miejscu, ustandaryzowane
i ujednolicone, a przede wszystkim natychmiast gotowe do użycia.


Czytaj dalej

Nie masz pewności,
czy Twoje rozliczenia
z siecią są poprawne?

Mierzysz się z trudnymi do interpretacji, nieusystematyzowanymi danymi?

Nie posiadasz kontroli nad
budżetem rabatowym i realizacją planów sprzedażowych?

Mamy na to
rozwiązanie!

Integracja danych z sieci polega na połączeniu danych sprzedażowych wygenerowanych przez sieci handlowe z pozostałymi danymi producenta. Jest jedną z wielu usług dostępnych w ramach platformy integracyjnej Spoivo.


POZNAJ SPOIVO

Integrację danych dotyczących
sprzedaży w kategorii,

Łatwiejsze rozliczanie rabatów udzielanych dystrybutorom,

Obsługę Zamówień Sieciowych,

Usługę Identyfikacji Sprzedaży,

Poznaj możliwości platformy integracyjnej Spoivo i dowiedz się, jak sprawić, aby Twoja firma stała się „organizacją napędzaną danymi”.


Spoivo obejmuje:

W ramach usługi zapewniona jest:

Integracja danych sprzedażowych sieci

Automatyczna
wymiana danych

Integracji danych dotyczących wyników rynkowych z systemów IQVIA, Pex, Kamsoft i innych

Integracja plików Excel dostarczanych e-mailem lub udostępnianych w OneDrive

Jakie korzyści płyną z integracji danych?

Wiedza, kto kupuje Twoje produkty i w jakich ilościach.
Wszystkie dane dostępne są w jednym raporcie.

Pełny obraz rynku

Bieżąca kontrola wykonania planu sprzedażowego

i wykorzystania budżetu rabatowego. Możliwość oceny rentowności polityki rabatowej stosowanej w danej sieci.

Możliwość rozliczania sieci z realizacji planów sprzedażowych

Podsumowanie realizacji celów sprzedażowych i bieżący monitoring jgo pracy. Monitoring udziału zamówień KAMa w całym obrocie sieci.

Ocena realizacji celów KAMa

Dzięki nam będziesz mógł monitorować:

postępy w realizacji planu sprzedażowego sieci oraz KAMa

prognozy sprzedaży i obszary zagrożone niewykonaniem planu

korelacje rabatów udzielonych sieci
z poziomem wykonania przez
nią planów sprzedażowych

wykorzystanie budżetu rabatowego

wydane do sieci groszówki

zgodność aptek odwiedzanych przez
KAMa, z aptekami, które realnie
kupują Twoje produkty

Co otrzymujesz w wyniku integracji?

Szybki dostęp do danych

Łatwość analizy danych

Brak konieczności manualnej obróbki danych

Brak ryzyka pomyłki i manipulacji w pliku z danymi

Dane zrozumiałe dla producenta –
w pełni opisane i sprowadzone do używanej przez niego nomenklatury

Możliwość łatwego połączenia
z innymi danymi producenta
(np.: referencjami)

Integracja danych z sieci

Sieć handlowa to nieraz olbrzymi twór, będący dla producenta kopalnią potrzebnych informacji. Jednak ich „wydobycie” to nie zawsze łatwe zadanie. Jakie usługi mogą pomóc w pozyskaniu przydatnych danych sprzedażowych z sieci handlowych? Jak sprawić, aby rozliczenia z sieciami handlowymi stały się łatwiejsze? Jak dzięki integracji danych kontrolować wykonanie planu sprzedażowego? Wątpliwości rozwiewa Anita Wojtanowska – doświadczona Systems Integration Manager.

Dlaczego my?

Prezentacja danych w formie przyjaznych analityk BI, wzbogaconych o wizualizacje na mapach

Bezpieczny system dystrybucji danych wewnątrz organizacji (według hierarchii lub obszaru)

Czas dotychczas poświęcany na obróbkę danych może być przeznaczony na budowę relacji z klientami i poszukiwanie nowych partnerów biznesowychWięcej czasu na analizę danych

i wyciąganie wniosków, które można przekuć bezpośrednio na konkretne działania.

01

02

03

04

Wpisz poprawny służbowy adres e-mail

Poznaj nasze rozwiązanie, które pozwoli Ci odzyskać czas przeznaczony dotąd na
samodzielne
strukturyzowanie interpretowanie danych.

Adam Sienkiewicz

head of sales

Znajdź nas:

Masz pytanie?

Sagra Technology Sp. z.o.o. 2020. All rights reserved.