z sieci handlowych

Integracja danych

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

Poznaj nasze rozwiązanie, które pozwoli
Ci
odzyskać czas przeznaczony dotąd na
samodzielne
strukturyzowanie
i interpretowanie danych.

Nie masz pewności,
czy Twoje rozliczenia
z siecią są poprawne?

Nie posiadasz kontroli nad
budżetem rabatowym i realizacją planów sprzedażowych?

Mierzysz się z trudnymi do interpretacji,
nieusystematyzowanymi danymi?

Mamy na to
rozwiązanie!

Integracja danych z sieci polega na
połączeniu danych sprzedażowych
wygenerowanych przez sieci handlowe
z pozostałymi danymi producenta.


W ramach usługi zapewniona jest:

Integracja danych sprzedażowych sieci

Automatyczna
wymiana danych

Integracja plików Excel dostarczanych e-mailem lub udostępnianych w OneDrive

Jakie korzyści płyną z integracji danych?

Wiedza, kto kupuje Twoje produkty i w jakich ilościach.
Wszystkie dane dostępne są w jednym raporcie.

Pełny obraz rynku

Bieżąca kontrola wykonania planu sprzedażowego

i wykorzystania budżetu rabatowego. Możliwość oceny rentowności polityki rabatowej stosowanej w danej sieci.

Możliwość rozliczania sieci z realizacji planów sprzedażowych

Podsumowanie realizacji celów sprzedażowych i bieżący monitoring jgo pracy. Monitoring udziału zamówień KAMa w całym obrocie sieci.

Ocena realizacji celów KAMa

Dzięki nam będziesz mógł monitorować:

postępy w realizacji planu sprzedażowego sieci oraz KAMa

prognozy sprzedaży i obszary zagrożone niewykonaniem planu

korelacje rabatów udzielonych sieci
z poziomem wykonania przez
nią planów sprzedażowych

wykorzystanie budżetu rabatowego

wydane do sieci groszówki

zgodność aptek odwiedzanych przez
KAMa, z aptekami, które realnie
kupują Twoje produkty

Co otrzymujesz w wyniku integracji?

Szybki dostęp do danych

Łatwość analizy danych

Brak konieczności manualnej obróbki danych

Brak ryzyka pomyłki i manipulacji w pliku z danymi

Dane zrozumiałe dla producenta –
w pełni opisane i sprowadzone do używanej przez niego nomenklatury

Możliwość łatwego połączenia
z innymi danymi producenta
(np.: referencjami)

Dlaczego my?

Prezentacja danych w formie przyjaznych analityk BI, wzbogaconych o wizualizacje na mapach

Bezpieczny system dystrybucji danych wewnątrz organizacji (według hierarchii lub obszaru)

Czas dotychczas poświęcany na obróbkę danych może być przeznaczony na budowę relacji z klientami i poszukiwanie nowych partnerów biznesowychWięcej czasu na analizę danych

i wyciąganie wniosków, które można przekuć bezpośrednio na konkretne działania.

01

02

03

04

Brakujące, niekompletne i pochodzące
z różnych źródeł dane to częste wyzwania, przed jakimi stają dzisiaj firmy. Nie da
się jednak ukryć, że to identyfikacja kluczowych danych oraz sporządzenie na ich podstawie wartościowej i aktualnej analizy często determinuje sukces firmy.


Jednocześnie zależy Państwu na tym,
by dotrzeć do najbardziej wartościowych informacji i na ich podstawie podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje.


Wątpliwości może jednak budzić, w jaki sposób sprowadzić dane do jednego standardu. Ciężar tego procesu nie musi spoczywać na Państwa organizacji –
możemy w tym pomóc.


Zachęcamy do zapoznania się
z rozwiązaniem, jakie stworzyliśmy.
Dzięki usłudze integracji danych z sieci odzyskacie Państwo czas, który dotąd
był potrzebny na samodzielne strukturyzowanie i interpretowanie danych.

Anita Wojtanowska

Systems Integration Manager

Dane wszystkich Twoich partnerów biznesowych
w jednym miejscu
, ustandaryzowane
i ujednolicone, a przede wszystkim natychmiast gotowe do użycia.


Wpisz poprawny służbowy adres e-mail

Znajdź nas:

Masz pytanie?

Sagra Technology Sp. z.o.o. 2022. All rights reserved.