Polsoja Sp. z o.o.

Każdy, kogo interesuje zdrowe odżywianie musiał zetknąć się z produktami firmy Polsoja, zarówno z wieloma smakami Bio Tofu jak i szerokim asortymentem wędlin sojowych. Firma stale się rozwija, w związku z czym rosły potrzeby w zakresie wsparcia działu sprzedaży odpowiednim systemem.

Wdrożony w Polsoja system Emigo będzie dbał o sprawne przepływanie zamówień dzięki integracji z siecią dystrybucji. Pozwoli również na lepszą wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami handlowymi i ich przełożonymi. Rejestracja wykonywanych działań i realizowanych celów pozwoli – dzięki dedykowanej analityce – na bieżąco optymalizować pracę. To dopiero pierwsze kroki firmy Polsoja z Emigo. Wraz ze zmianami w firmie, zmieniał się będzie również zakres wykorzystania możliwości systemu.

Kategorie

Tagi