osoba1
Piotr Mazur
Dyrektor sprzedaży
osoba2
Katarzyna Banach
Key Account Manager
osoba3
Tomasz Kłos
Regionalny Kierownik
Sprzedaży
osoba4
Anna Jagiełło
Dyrektor Marketingu
dyrektor sprzedaży
Piotr Mazur
Dyrektor sprzedaży
key account manager
Katarzyna Banach
Key Account Manager
regionalny kierownik sprzedaży
Tomasz Kłos
Regionalny Kierownik Sprzedaży
dyrektor marketingu
Anna Jagiełło
Dyrektor Marketingu

Piotr Mazur
Dyrektor sprzedaży

Czy dane o sprzedaży, które uzyskuję to na pewno fakty?

Czy mogę w kilka minut uzyskać dowolny raport z przeprowadzonych działań?

Czy plan sprzedaży jest realizowany zgodnie z założeniami?

osoba3-bigosoba3

Piotr podejmuje wiele strategicznych decyzji. Musi jednym rzutem oka orientować się w sytuacji Firmy, a jednocześnie mieć pełen obraz rynku. Ocenia działania, które wspierają skuteczną organizację sprzedaży. Chce, aby wyniki były coraz lepsze.

Po pierwsze, zachowaj pełną kontrolę nad procesem sprzedaży

Przebieraj wśród gotowych szablonów, śledź aktualizowane na żywo wykresy i zarządzaj całością z poziomu Twoich osobistych dashboardów.

Jednym rzutem oka dostrzeż wszelkie zmiany. Na rynku – wzrost lub spadek popytu. W Dystrybucji – niedobór lub nadmiar towaru. W Firmie – efektywność i skuteczność Przedstawicieli.

Szybko docieraj do sedna informacji o rynku dzięki danym dostarczonym przez Twoje siły sprzedaży.

Po drugie, organizuj i zarządzaj pracą zespołów sprzedaży

Dokładnie odwzoruj wypracowane przez Ciebie sposoby działania.

Zdefiniuj cele ilościowe (np. wartość zamówień w danej kategorii produktów) i jakościowe (np. wymagana ekspozycja w punkcie sprzedaży).

Monitoruj i analizuj wyniki terytorialnych biznesplanów oraz realizację celów sprzedażowych.

Po trzecie, buduj tylko długotrwałe relacje

Korzystaj z szybkiego dostępu do bieżących danych z rynku (np. odsprzedaż dystrybutora). Pozyskana wiedza może stać się wyznacznikiem dalszych działań z partnerami.

Pozwól detalistom samodzielnie składać zamówienia. Odzyskasz czas Twoich ludzi, który mogą przeznaczyć na działania okołosprzedażowe.

Reaguj na potrzeby rynku bazując na wynikach badań zbieranych bezpośrednio przez przedstawicieli.

Katarzyna Banach
Key Account Manager

Czy pozyskam do współpracy dwóch nowych klientów w każdym kwartale?

Jak monitorować realizację strategii sprzedaży w różnych formatach sieci handlowej?

Jak mogę szybko i bezbłędnie ocenić wykonanie promocji?

osoba2

Kasia wprowadza do obrotu nowości asortymentowe i chce uzyskać właściwą dystrybucję numeryczną. Przeprowadza ogólnopolskie akcje promocyjne u wszystkich klientów kontraktowych. Jej celem jest osiągnięcie wymaganego wolumenu sprzedaży.

Po pierwsze, koncentruj się na klientach o wysokim potencjale

Identyfikuj punkty detaliczne o wysokim potencjale i zaplanuj dla nich dedykowane działania.

Dokonuj kompleksowej oceny działań przeprowadzonych w danym sklepie sieci. Określaj niezbędne działania korygujące.

Korzystaj z rankingów punktów sprzedaży.

Po drugie, utrzymuj standardy merchandisingowe

Monitoruj spójność wyglądu punktów sprzedaży. Ułatwi Ci to zarządzanie kategoriami produktów.

Szybko oceniaj ekspozycję, dzięki czemu dokładnie ustalisz czynniki wpływające na powodzenie działań promocyjnych.

Sprawdzaj realizację planogramów. Rejestruj udziały półkowe. Oceniaj dostępności materiałów POS. Całość dokumentuj zdjęciem uzupełnionym o komentarz.

Po trzecie, przeprowadzaj skuteczne akcje promocyjne

Monitoruj postępy w realizacji strategii sprzedaży w różnych formatach sieci handlowych.

Operuj kodami produktów z każdej sieci i pozwól by czynności egzekucyjne generowały się automatycznie.

Oceniaj efektywność akcji porównując raporty realizacji z założeniami. 

Rozpatruj wnioski Przedstawicieli o promocje lokalne. Korzystaj z informacji o obecnych i planowanych promocjach.

Tomasz Kłos
Regionalny Kierownik Sprzedaży

Jak sprzedają się moje produkty w poszczególnych kategoriach sklepów?

Czy są utrzymywane standardy ekspozycyjne w danym sklepie?

Czy moi ludzie są tam, gdzie powinni?

osoba1-bigosoba1

Tomek planuje każdy ruch swoich ludzi oraz sprzedaż, jaką powinni osiągnąć. Chciałby podnieść poziom cross-sellingu,  bo przedstawiciele, co prawda dokonują transakcji na wysokie kwoty, jednak robią to wyłącznie za pomocą jednego produktu. Tomek wie, że musi przekonać ich do innych produktów.

Po pierwsze, zarządzaj wynikami – pilnuj efektywności sprzedaży

Monitoruj realizację celów poszczególnych przedstawicieli i całego swojego regionu.

Wykonuj pomiary wyników różnych działań promocyjnych oraz oceniaj ich efektywność.

Sprawdzaj czy wszyscy Twoi ludzie są tam, gdzie twierdzą że są.

Rozwijaj kompetencje swoich ludzi. Planuj sesje coachingów. Oceniaj postępy pracy Przedstawicieli.

Po drugie, realizuj ustalone standardy działania

Zdefiniuj odrębne standardy wizyty dla różnych kategorii klientów.

Grupuj czynności wchodzące w skład zadania w etapy i układaj etapy w scenariusze.

Skorzystaj ze zdefiniowanych wskaźników KPI do oceny realizacji założonych standardów.

Po trzecie, zaplanuj właściwe działania do właściwych klientów

Zidentyfikuj klientów nieodwiedzanych przez 20 dni i przydziel ich do pilnego działania.

Dowiedz się, którzy Klienci korzystają z promocji i rabatów, którzy kupują stale i regularnie, i jaka jest częstotliwość tych zakupów. Dostosuj precyzyjnie scenariusze działań.

Utwórz oferty w dowolnym układzie powiązanych ze sobą towarów (cross selling), z pełną kontrolą spełnionych warunków brzegowych założeń oferty.

Anna Jagiełło
Dyrektor Marketingu

Czy moje kampanie wspierające sprzedaż mogą mieć lepszą konwersję?

Czy udział mojej firmy w rynku pozostaje niezagrożony?

Jak mogę zbadać aktywność promocyjną konkurencji?

osoba4-bigosoba4

Ania na bieżąco bada i analizuje rynek. Musi sprawnie dobierać klientów do działań, które zaplanowała. Chcąc przyciągnąć nowych i utrzymać obecnych klientów nieustannie kreuje nowe kampanie marketingowe. Jej działania mają przynieść zamierzony efekt.

Po pierwsze, poznaj potrzeby klienta badając dokładnie rynek

Wykorzystuj w ankietach zróżnicowane typy pytań: pojedynczego i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte i zamknięte oraz modele mieszane. Odpowiedziom nadawaj różną wagę, określaj ich rodzaj i obligatoryjność.

Monitoruj ceny konkurencji oraz ich aktywność marketingową, aby chronić firmowy udział w rynku oraz rentowność.

Sprawdzaj realizację standardów merchandisingowych, udziały półkowe, liczbę face’ów, dostępności produktów, itp.

Po drugie, kreuj wizerunek i wzmagaj oddziaływanie przekazu

Twórz multimedialne, interaktywne prezentacje. Badaj zaangażowanie klientów na przekaz.

Swobodnie zarządzaj prowadzonymi kampaniami.

Zachowaj pełną kontrolę nad dystrybucją nośników i materiałów promocyjnych.

Po trzecie, maksymalizuj oddziaływanie marketingu poznając dobrze odbiorcę

Dokonuj precyzyjnej analizy Twojego klienta biorąc pod uwagę, np.: zachowania zakupowe, położenie geograficzne czy demografię regionu.

Klasyfikuj klientów przydzielając ich do wskazanych segmentów, na podstawie swobodnie określanego zestawu cech.

Zaplanuj skuteczne kampanie w oparciu o dane zebrane w jednym miejscu ze wszystkich potrzebnych źródeł.

Serwis internetowy sagra.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając
z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Akceptuję to

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using sagra.pl, you agree to terms
cookies file use . I accept

Zadaj pytanie
Zapisz się na newsletter
Zadzwoń do Nas