+48 91 485 81 50 [email protected]

EMIGO
SMART WORKFLOW

Automatyzacja i usprawnienie  procesów sprzedaży

Pozwala „nietechnicznym” użytkownikom szybko projektować i optymalizować procesy sprzedaży. Ułatwia budowanie efektywnych strategii sprzedażowych i dobieranie do nich zwinnej taktyki, tak by trafniej odpowiadać na dzisiejsze wyzwania rynku. Wybiega poza standardowe zastosowania.

Odkryj potencjał Emigo!

Perfect Store

Weryfikuj punkty sprzedaży. Wykorzystuj wskaźniki KPI do oceny realizacji wyznaczonych standardów. Wpływaj na zwiększenie udziałów w rynku i decyzje zakupowe konsumentów. Zwyciężaj na sklepowej półce.

• Dostępność. Zapewnienie jak najwyższego poziomu dostępności właściwych produktów w danym punkcie sprzedaży detalicznej.

Ekspozycja. Wystawienie konkretnych produktów na najlepszym miejscu.

Ceny. Zapewnienie najlepszych warunków do dokonania zakupu.

Udział w półce. Dbałość o najlepszą szerokość ekspozycji na półce danego produktu.

Segmentacja. Koncentracja na najbardziej istotnych sklepach, czyli tych, które osiągają wysokie noty po weryfikacji standardów.

• AI Image Recognition. Automatyczne wczytanie z jednego zdjęcia dystrybucji numerycznej, udziałów półkowych, braków. To z kolei w kolejnym kroku pozwoli na automatycznie przekazanie sugestii zamówienia.

Coaching

Wspieraj swoich ludzi w potrzebnych im umiejętnościach, aby mogli wykonywać swoje codzienne obowiązki jeszcze bardziej efektywnie. Osiągaj, jak najlepsze wyniki ze sprzedaży. Twórz plany rozwoju przedstawicieli.

• Wizyty podwójne. Podnoszenie kompetencji zespołu sprzedaży na podstawie wizyt realizowanych wspólnie przez przedstawiciela oraz jego przełożonego/trenera).

• Ankiety. Projektowanie odpowiednich kroków, zgodnych ze standardem wizyty, jaką przeprowadza u klienta przedstawiciel.

• Monitorowanie postępów. Jasne określenie celów pomaga stworzyć spójną politykę motywacji i ścieżki kariery dla ocenianych osób.

• Wynik oceny. Może zostać wysłany do wybranych użytkowników systemu, np. kierownika, ocenianego przedstawiciela. Programy naprawcze.

Akcje lokalne

Monitoruj przebieg akcji, w których przedstawiciel wykonuje szereg działań w ramach wspólnych ustaleń ze sklepem. Analizuj ich skuteczność, kontroluj budżety. Buduj większą lojalność i dobre relacje z klientami.

• Planowanie akcji. Rejestrowanie ustaleń z klientem: zasady akcji, budżet, data rozpoczęcia i zakończenia działań, produkty objęte akcją, formę promocji oraz sposób rozliczenia.

• Kontrolowanie przebiegu. Jeśli akcja nie została anulowana, w systemie automatycznie planują się odpowiednie działania do wykonania.

• Rekomendacja rozliczenia. Podsumowanie przebiegu akcji. Rekomendowanie akcji do rozliczenia lub odrzucenia.

• Zatwierdzenie akcji przez kierownika. Czynności umożliwiające rozliczenie akcji, np. czynność, w której należy zarejestrować fakturę lub czynność do rejestracji wydania produktów.

Matylda Kozłowska-Igła

program manager

Naszym celem jest tworzenie inteligentnych narzędzi, które pozwalają natychmiastowo reagować na pojawiające się potrzeby rynku, czy indywidualne wymogi współpracy z klientami. Nieustannie pracujemy nad coraz bardziej innowacyjnymi metodami dostarczania użytkownikom wiedzy o wszystkich istotnych czynnikach wpływających na realizację strategii sprzedaży. Tak, aby mogli sprawnie wykorzystywać nadarzające się okazje i płynnie korygować działania. Zarówno na poziomie Przedstawiciel-Klient, jak i w skali zarządzania siłami sprzedaży i strategii.

Wizyty kontrolne

Uzyskaj informacje, czy wiedza, która została przekazana przedstawicielowi, jest przez niego przyswojona i zrozumiana w prawidłowy sposób.

• Kontrola poprawności wprowadzanych danych. Weryfikacja informacji dodawanych przez pracowników mobilnych. 

• Rzetelność. Osoba przeprowadzająca wizytę kontrolną wykonuje te same czynności, które robił Przedstawiciel, nie widząc uprzednio wprowadzonych przez niego danych.

• Dedykowana analityka. Raport przedstawiający różnice w danych oraz procentowy stopień zgodności.

 

Przeceny i wymiany

Miej kontrolę nad trwającymi u klientów przecenami i wymianami. Monitoruj ich przebieg oraz przeznaczony na nie budżet. Otrzymuj informacje o częstotliwości, powodach oraz lokalizacjach, w jakich najczęściej występują.

Bieżąca informacja. Szczegółowa i aktualna wiedza o trwających przecenach.

• Przeliczanie dostępnego budżetu. Aktualizacja budżetu przydzielonego przedstawicielowi w miarę rejestracji postępu przeceny.

Automatycznie planowane czynności. Podpowiedzi odpowiednich działań związanych z weryfikacją i rozliczeniem przeceny.

• Dedykowane raporty. Błyskawiczna analiza przyczyn i efektów tych działań.

Umów się
na prezentację

Odkryj potencjał Emigo

Adam Sienkiewicz

head of sales  Zgadzam się na kontakt na mój adres e-mail w celu przedstawiania ofert i realizacji kampanii promocyjnych Sagra Technology Spółka z o.o.*

  Zgadzam się na kontakt telefoniczny w celu przedstawiania ofert i realizacji kampanii promocyjnych Sagra Technology Spółka z o.o.* Wymagane*

  NASZ ADRES

  Sagra Technology Sp. z o.o.
  ul. Cyfrowa 4
  71-441 Szczecin

  NIP: 852-060-49-61
  Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
  Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1738

  KONTAKT

  +48 91 4858150
  +48 91 4858150 w. 40