+48 91 485 81 50 [email protected]

EMIGO
SMART WORKFLOW

Automatyzacja i usprawnienie  procesów sprzedaży

Ułatwia budowanie efektywnych strategii sprzedażowych i dobieranie do nich zwinnej taktyki, tak by trafniej odpowiadać na dzisiejsze wyzwania rynku. Pozwala „nie technicznym” użytkownikom szybko projektować i optymalizować procesy sprzedaży. Wybiega poza standardowe zastosowania.

Odkryj potencjał Emigo!

Perfect Store

Weryfikuj punkty sprzedaży. Wykorzystuj wskaźniki KPI do oceny realizacji wyznaczonych standardów. Wpływaj na zwiększenie udziałów w rynku i decyzje zakupowe konsumentów. Zwyciężaj na sklepowej półce.

• Dostępność. Zapewnienie jak najwyższego poziomu dostępności właściwych produktów w danym punkcie sprzedaży detalicznej.

Ekspozycja. Wystawienie konkretnych produktów na najlepszym miejscu.

Ceny. Zapewnienie najlepszych warunków do dokonania zakupu.

Udział w półce. Dbałość o najlepszą szerokość ekspozycji na półce danego produktu.

Segmentacja. Koncentracja na najbardziej istotnych sklepach, czyli tych, które osiągają wysokie noty po weryfikacji standardów.

• AI Image Recognition. Automatyczne wczytanie z jednego zdjęcia dystrybucji numerycznej, udziałów półkowych, braków. To z kolei w kolejnym kroku pozwoli na automatycznie przekazanie sugestii zamówienia.

Coaching

Wspieraj swoich ludzi w potrzebnych im umiejętnościach, aby mogli wykonywać swoje codzienne obowiązki jeszcze bardziej efektywnie. Osiągaj, jak najlepsze wyniki ze sprzedaży. Twórz plany rozwoju przedstawicieli.

• Wizyty podwójne. Podnoszenie kompetencji zespołu sprzedaży na podstawie wizyt realizowanych wspólnie przez przedstawiciela oraz jego przełożonego/trenera).

• Ankiety. Projektowanie odpowiednich kroków, zgodnych ze standardem wizyty, jaką przeprowadza u klienta przedstawiciel.

• Monitorowanie postępów. Jasne określenie celów pomaga stworzyć spójną politykę motywacji i ścieżki kariery dla ocenianych osób.

• Wynik oceny. Może zostać wysłany do wybranych użytkowników systemu, np. kierownika, ocenianego przedstawiciela. Programy naprawcze.

Akcje lokalne

Monitoruj przebieg akcji, w których przedstawiciel wykonuje szereg działań w ramach wspólnych ustaleń ze sklepem. Analizuj ich skuteczność, kontroluj budżety. Buduj większą lojalność i dobre relacje z klientami.

Planowanie akcji. Rejestrowanie ustaleń z klientem: zasady akcji, budżet, data rozpoczęcia i zakończenia działań, produkty objęte akcją, formę promocji oraz sposób rozliczenia.

Kontrolowanie przebiegu. Jeśli akcja nie została anulowana, w systemie automatycznie planują się odpowiednie działania do wykonania.

Rekomendacja rozliczenia. Podsumowanie przebiegu akcji. Rekomendowanie akcji do rozliczenia lub odrzucenia.

• Zatwierdzenie akcji przez kierownika. Czynności umożliwiające rozliczenie akcji, np. czynność, w której należy zarejestrować fakturę lub czynność do rejestracji wydania produktów.

Matylda Kozłowska-Igła

program manager

Naszym celem jest tworzenie inteligentnych narzędzi, które pozwalają natychmiastowo reagować na pojawiające się potrzeby rynku, czy indywidualne wymogi współpracy z klientami. Nieustannie pracujemy nad coraz bardziej innowacyjnymi metodami dostarczania użytkownikom wiedzy o wszystkich istotnych czynnikach wpływających na realizację strategii sprzedaży. Tak, aby mogli sprawnie wykorzystywać nadarzające się okazje i płynnie korygować działania. Zarówno na poziomie Przedstawiciel-Klient, jak i w skali zarządzania siłami sprzedaży i strategii.

Wizyty kontrolne

Uzyskaj informacje, czy wiedza, która została przekazana przedstawicielowi, jest przez niego przyswojona i zrozumiana w prawidłowy sposób.

• Kontrola poprawności wprowadzanych danych. Weryfikacja informacji dodawanych przez pracowników mobilnych. 

• Rzetelność. Osoba przeprowadzająca wizytę kontrolną wykonuje te same czynności, które robił Przedstawiciel, nie widząc uprzednio wprowadzonych przez niego danych.

• Dedykowana analityka. Raport przedstawiający różnice w danych oraz procentowy stopień zgodności.

 

Przeceny i wymiany

Miej kontrolę nad trwającymi u klientów przecenami i wymianami. Monitoruj ich przebieg oraz przeznaczony na nie budżet. Otrzymuj informacje o częstotliwości, powodach oraz lokalizacjach, w jakich najczęściej występują.

Bieżąca informacja. Szczegółowa i aktualna wiedza o trwających przecenach.

• Przeliczanie dostępnego budżetu. Aktualizacja budżetu przydzielonego przedstawicielowi w miarę rejestracji postępu przeceny.

Automatycznie planowane czynności. Podpowiedzi odpowiednich działań związanych z weryfikacją i rozliczeniem przeceny.

• Dedykowane raporty. Błyskawiczna analiza przyczyn i efektów tych działań.

Budżety

 Definiuj i kontroluj plan związany z budżetem. Sprawdzaj jego realizację w wybranym przedziale czasowym. Utrzymuj większą kontrolę nad budżetami szczegółowymi. Zwiększaj efektywność pracy menedżerów.

• Plany budżetowe dla całego przedsiębiorstwa. Budżety obejmują dowolny okres i mogą być wyrażone w miarach wartościowych lub ilościowych. To umożliwia tworzenie planów dla całego przedsiębiorstwa, a także bieżącą analizę i kontrolę realizacji założeń.

• Limity. Określanie limitów całkowitej wartości rabatu udzielanego przez Przedstawicieli na wybrane brandy towarowe.  

• Monitorowanie wykorzystania budżetu. Bieżąca informacja o wykorzystaniu budżetu zarówno dla Przedstawicieli, jak i z perspektywy osób zarządzających budżetami.

• Modyfikowanie limitów. Możliwość zmiany limitów w trakcie ich obowiązywania.

• Wiele mierników realizacji planów. Stosowanie różnych mierników realizacji planów jak m.in ilość, czy kwota.

• Kontrola realizacji budżetu. Automatyczna i naturalna kontrola realizacji budżetu. W przypadku odchyleń możliwość natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań naprawczych.

• Kontrola wprowadzanych danych. Monitoring poprawności oraz integralności.

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1739

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40