Tworzenie strategii cyfrowej przedsiębiorstwa

Technologie w przedsiębiorstwach to dziś nic nowego. Jednak istnieje pewne niebezpieczeństwo, że sposób, w jaki dotychczasowo były wdrażane rozwiązania, nie odbywało się wg planu – było podyktowane koniecznością. Mogło to powodować brak spójności w wyborze narzędzi. Mamy więc np. działające obok siebie CRM’y, systemy wsparcia sprzedaży, rozwiązania klasy Business Intelligence, ale nie możemy synergicznie wykorzystywać możliwości, jakie dają. Aby przedsiębiorstwo było naprawdę nowoczesne, potrzebna jest strategia cyfrowa, która zapewni sprawne zarządzanie.


Z artykułu dowiesz się:

1. Skąd pochodzi potrzeba wdrożenia cyfrowej strategii w przedsiębiorstwie?
2. Jakie problemy mają dziś przedsiębiorstwa, w związku z przypadkowymi wyborami narzędzi technologicznych?
3. Czego oczekują klienci na swojej ścieżce zakupowej?
4. Jakie korzyści daje odpowiednio dobrany system wsparcia sprzedaży?
5. Dlaczego tak ważne jest przenikanie się tradycyjnych i cyfrowych sposobów zapewnienia klientowi satysfakcji?


Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi nie równa się byciu nowoczesnym

Im większe przedsiębiorstwo, tym więcej w nim programów, aplikacji, systemów. Często wprowadza to chaos informacyjny i rozdźwięk pomiędzy różnymi działami w firmie. Dzieje się tak, ponieważ firmy były zaopatrywane w rozwiązania w miarę rodzących się potrzeb i możliwości. Różne działy mogły wdrażać podobne rozwiązania w różnym czasie, wybierając innych dostawców. Brak uporządkowania powoduje, że wymiana danych i informacji pomiędzy poszczególnymi działami nie przebiega płynnie ani automatycznie. Bywa i tak, że wykorzystywane w różnych działach podobne narzędzia nie mogą być ze sobą zintegrowane. Odbiera to możliwość szybkiego działania i zarządzania przedsiębiorstwem jak jednym organizmem. Dlatego dziś to członkowie zarządów, a nie działy IT, wychodzą z potrzebą stworzenia jednej, spójnej strategii cyfrowej dla całego przedsiębiorstwa i uporządkowania jego informatycznych struktur. Już co trzecia firma w Polsce opracowała swoją strategię cyfrową. Jej wdrożenie umożliwi uzyskanie spójnego spojrzenia na prowadzony biznes oraz lepsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Jest to szczególnie ważne w przedsiębiorstwach wytwarzających dobra konsumenckie, ponieważ spójność rozwiązań musi być zachowana od momentu powstania samej koncepcji produktu, jego produkcję i przejście przez cały proces sprzedaży. Dzięki tej spójności informacje kierowane do konsumenta i wracające z rynku płyną bez zakłóceń. Elementem spinającym i zapewniającym płynny przepływ informacji może być system wsparcia sprzedaży.

System wsparcia sprzedaży jako element spinający przedsiębiorstwo z rynkiem

O tym, jak systemy wsparcia sprzedaży automatyzują proces sprzedaży, pisałam już w artykule: Automatyzacja procesu sprzedaży. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu rozwiązania mogą zapewnić sukces obranej strategii cyfrowej, która powinna być spójna dla całego przedsiębiorstwa, aby nie powstawały tzw. luki informacyjne, które utrudnią syntetyczną analizę działań i podejmowanie decyzji. Jest to możliwe, jeśli działanie wybranego systemu wspiera się odpowiednimi technologiami. Tu w szczególności należy zwrócić uwagę na moduły analityczne BI, rozbudowane o sztuczną inteligencję czy machine learning. Wszystko to zapewni nie tylko doskonałą obsługę zamówień ze sklepów, czy aptek, ale również pozwoli zbierać informacje bezpośrednio z tych miejsc i przekazywać je zwrotnie do przedsiębiorstwa. Tam dane będą analizowane, a konsekwencji wyniki analiz wyzwalają odpowiednie działania.

Działania te mogą dotyczyć logistyki dostaw, działań marketingowych, reagowania na poczynania konkurencji. A wszystko to ma na celu dostarczenie konsumentowi końcowemu dokładnie tego czego oczekuje. Bo we wszystkich dzisiejszych działaniach konsument jest stawiany w centrum zainteresowania. Jego doświadczenie zakupowe wyznacza sposób, w jaki swoje działania podejmują przedsiębiorcy. A stąd już tylko krok do sklepu przyszłości.

Sklep przyszłości po cyfrowej transformacji

Podążanie za klientem i jego oczekiwaniami, a wręcz przewidywanie ich i wyprzedzanie, daje przewagę konkurencyjną. Koncept sklepu przyszłości oparty jest dokładnie na oczekiwaniach klienta. Gdziekolwiek rozpocznie się droga do zaspokojenia potrzeby, czy to w Internecie, czy w fizycznym sklepie, wszystko musi przebiegać spójnie i łączyć się ze sobą. W każdej chwili klient ma możliwość zmiany medium, korzystania z obu naraz. Sklep przyszłości pozwala klientowi być jednocześnie w fizycznym miejscu jak i w wirtualnej rzeczywistości. Sztuczna inteligencja poprowadzi go po sklepie, informacje o produkcie będą dostępne na ekranach podłączonych do Internetu, jednocześnie odpowiednie podświetlenia poprowadzą klienta wprost do półki z wybranym produktem. Brzmi jak bajka, a jednak to jest już dziś możliwe. Klient jest rozpoznawany już na progu sklepu, jego preferencje, poszukiwane towary są znane. Obsługa to dziś nie tylko ludzie, ale również jego cyfrowa historia, dzięki której, klient ma poczucie, że jest traktowany wyjątkowo.

To, co dla klienta staje się po postu codziennością, to tak naprawdę potężne technologie, które z ogromnych zasobów danych w ułamku sekundy generują informacje i działania. Nie byłoby to dziś możliwe gdyby nie rozwiązania chmurowe, machine learning czy sztuczna inteligencja. I są to dokładnie te same elementy, które powinny być częścią systemu wsparcia sprzedaży. Odpowiednio dobrane rozwiązania współpracują ze sobą i zapewniają odpowiedni przepływ informacji. Współpraca dostawców różnych rozwiązań pozwala na zbudowanie spójnej infrastruktury IT w przedsiębiorstwie. Przykładem takiej wspólnej inicjatywy jest sklep przyszłości  – powstający z inicjatywy firmy Microsoft i jej partnerów. Warto uwzględniać takie inicjatywy w swojej strategii cyfrowej, bo ta przyszłość nie jest zbyt odległa. Szczególnie producenci dóbr powinni poszukiwać rozwiązań, które pozwolą im płynnie dopasować swoje działania do nowoczesnego sklepu.