EMIGO
SMART WORKFLOW

Automatyzacja procesów sprzedażowych

Dzięki intuicyjnym narzędziom samodzielnie odzwierciedlisz w Emigo swoje procesy biznesowe bez konieczności programowania. Bez trudu zaprojektujesz przebieg wizyty handlowej oraz pozostałe, nawet najbardziej złożone zadania. Będziesz mógł sprawnie dostosowywać swój sposób działania do sytuacji rynkowej i osiągać postawione cele.

No-code w systemie SFA – jak to działa?

Narzędzia do projektowania procesów biznesowych, zadań lub czynności wchodzących w skład zadań, oparte są na modelu no-code. Oznacza to, że nie musisz posiadać umiejętności programistycznych. Projektowanie w Emigo przypomina budowanie z klocków. Dostajesz do dyspozycji gotowe elementy. Samodzielnie określasz ich zawartość, kolejność, wzajemne powiązania czy warunkowość. Jeśli sytuacja tego wymaga, w dowolnym momencie możesz modyfikować stworzone przez siebie zadania.

Perfect Store

Perfect Store pozwala w skuteczniejszy sposób zaplanować i zrealizować wszystkie działania, które mają wpływ na zwiększenie udziałów w rynku, decyzje zakupowe konsumentów, a w konsekwencji na wzrost sprzedaży. Badanie Perfect Store polega na sprawdzeniu przez przedstawiciela, czy sklep spełnia standardy w określonych obszarach. Ocena sklepu jest wyrażana punktowo, a wyniki badań można analizować w raportach Biqsens.

 • Dostępność. Zapewnienie jak najwyższego poziomu dostępności właściwych produktów w danym punkcie sprzedaży detalicznej.
 • Ekspozycja. Zapewnienie najlepszego miejsca ekspozycyjnego dla określonych produktów w sklepie.
 • Widoczność. Zapewnienie dobrej widoczności danego produktu, zlokalizowanego na określonym miejscu ekspozycyjnym.
 • Komunikacja cenowa. Zapewnienie najlepszych warunków do dokonania zakupu.
 • Udział w półce. Zapewnienie najlepszej szerokości ekspozycji na półce danego produktu.
 • Segmentacja. Koncentracja na najbardziej istotnych sklepach.
 • AI Image Recognition. Realizacja automatycznej dystrybucji numerycznej , badania ekspozycji i udziałów półkowych oraz badania ekspozycji dodatkowych na podstawie danych pochodzących ze zdjęć. Opierając się na wynikach badań system Emigo może tworzyć automatyczne sugestie zamówień.

Coaching

Coaching to proces pozwalający zbadać kompetencje przedstawicieli bezpośrednio w terenie i stworzyć odpowiednie plany szkoleniowe. Daje możliwość przemyślanego kierowania ścieżką kariery pracowników zgodnie z ich twardymi i miękkimi kompetencjami.

 • Wizyty podwójne. Mają na celu podniesienie kompetencji zespołu sprzedaży w wyniku wspólnej pracy przedstawiciela z coachem.
 • Ankiety. Umożliwiają projektowanie odpowiednich kroków, zgodnych ze standardem wizyty, jaką przeprowadza przedstawiciel u klienta.
 • Monitorowanie postępów. Jasne określenie celów pomaga stworzyć spójną politykę motywacji i ścieżki kariery dla ocenianych osób.
 • Wynik oceny. Ocena i przebieg rozwój przedstawiciela są możliwe do analizy w raporcie Biqsens.

Akcje lokalne

W ramach tego procesu przedstawiciel wykonuje szereg działań, których założenia planuje w ramach wspólnych ustaleń ze sklepem np. na przykład czas trwania i formę rozliczenia. Wyniki akcji są dostępne do analizy w raportach Biqsens.

 • Planowanie akcji. Akcje lokalne są planowane według założonego budżetu, z którego można wybrać rodzaj promocji, warunki wyzwalające i wyliczeniowe oraz nagrody do wydania klientowi.
 • Kontrolowanie przebiegu. W Emigo automatycznie planują się odpowiednie, kolejne działania do wykonania.
 • Rekomendacja rozliczenia. Na finale akcji następuje podsumowanie jej przebiegu oraz rekomendacja rozliczenia lub odrzucenia akcji.
 • Zatwierdzenie akcji przez kierownika. Emigo umożliwia rejestrację rozliczenia akcji tj. rejestrację faktury lub wydanie produktów.

Matylda Kozłowska-Igła

Program manager

Emigo? Wiemy, jak przebiega typowa wizyta sprzedażowa w małych sklepach osiedlowych, a jak w supermarketach. Jakie działania podejmuje przedstawiciel farmaceutyczny w aptece, a jak buduje relację z lekarzem. Emigo dopasowuje się do specyfiki firmy, branży i klienta, którego w danym momencie handlowiec odwiedza. Naszym zadaniem jest wspomóc działania naszych klientów tak, aby budowali przewagę konkurencyjną.

Przeceny i wymiany

To proces, który pozwala kontrolować trwające u klientów przeceny i wymiany. Daje możliwość monitorowania ich przebiegu oraz użycie budżetu. Dostarcza informacji o tym jak często, u jakich klientów i z jakiego powodu przeceny, czy wymiany występują.

 • Aktualna wiedza. Szczegółowe i bieżące informacje o trwających przecenach.
 • Przeliczanie dostępnego budżetu. Aktualizacja budżetu przydzielonego przedstawicielowi w miarę rejestracji postępu przeceny.
 • Automatycznie planowane czynności. Podpowiedzi odpowiednich działań związanych z weryfikacją i rozliczeniem przeceny.
 • Dedykowane raporty. Błyskawiczna analiza przyczyn i efektów tych działań.

Wizyty kontrolne

Ten proces pozwala osobie kontrolującej na wykonywanie tych samych zadań, które wykonywał przedstawiciel w celu oceny poprawności jego pracy. Efektem wizyty kontrolnej jest raport pokazujący różnice w danych oraz procentowy stopień zgodności.

 • Kontrola poprawności wprowadzanych danych. Weryfikacja informacji dodawanych przez pracowników mobilnych.
 • Rzetelność. Osoba przeprowadzająca wizytę kontrolną wykonuje te same czynności, które robił Przedstawiciel, nie widząc uprzednio wprowadzonych przez niego danych.
 • Dedykowana analityka. Raport przedstawiający różnice w danych oraz procentowy stopień zgodności.

Dowiedz się, jak możesz usprawnić swój biznes z Emigo.

Umów się na bezpłatną konsultację. Wspólnie sprawdzimy, jak nasze rozwiązania mogą odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy.

Jeśli napiszesz do nas od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 odpowiemy w ciągu kolejnej godziny. W innym przypadku wrócimy z odpowiedzią w najbliższym dniu roboczym w godzinach przedpołudniowych.

Zautomatyzuj swoją sprzedaż
i bądź krok przed konkurencją