Zagra w biznesie. Podcast: Jak podejść do wdrożenia systemu? – rozmowa z Joanną Wolańską

Cyfryzacja coraz większej liczby obszarów biznesu wydaje się nieunikniona. Odbywa się to jednak w różnym tempie i w różny sposób. Czy zatem traktować wdrożenie wszelkich systemów jako element strategii firmy, czy też po prostu konieczność? Jak firma powinna przygotować się do wdrożenia systemu i jakie cechy powinien posiadać jego administrator? O tych i innych problemach z punktu widzenia Mandżera Zespołu Wdrożeń, mówi Joanna Wolańska.