wymagania-sprzetowe-terminali-mobiinych-baner

Wymagania sprzętowe do Terminali Mobilnych EMIGO

Oprogramowanie Mobilny Emigo zostało zoptymalizowane pod poniższe, minimalne wymagania systemowe i sprzętowe:

Urządzenia z systemem iOS

 • Dostęp do sieci Internet (3G/LTE/WiFi)
 • System operacyjny iOS 14 (lub nowszy)
 • Aparat fotograficzny z autofocusem (w przypadku korzystania ze skanera kodów kreskowych)

Rekomendowane urządzenia:

 • iPhone 7 (lub nowszy),
 • iPad Air (lub nowszy),
 • iPad Mini 2 (lub nowszy),
 • iPad Pro.

Urządzenia z systemem Android

 • Dostęp do sieci Internet (3G/LTE/WiFi)
 • System operacyjny Android 7.0 (lub nowszy)*
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 400 pikseli
 • Wymagane co najmniej 2 GB pamięci RAM
 • Wymagane pełne wsparcie usług Google (Google Play Services oraz Google Mobile Services)
 • Aparat fotograficzny z autofocusem (w przypadku korzystania ze skanera kodów kreskowych)

Rekomendowane urządzenia:

 • Samsung Galaxy S (np. S20, S10, S9 itp.)
 • Samsung Galaxy Note (np. Note 10, Note 9 itp.),
 • Samsung Galaxy A (np. A71, A51 itp.)
 • LG G (np. G7, G8S Thinq, G8X Thinq)
 • LG V (np. V40, V50S)
 • HTC Wildfire (np. Wildfire E1, Wildfire E)
 • HTC Desire (np. Desire 19S, Desire 12)
 • Xiaomi Mi (np. Mi 9, Mi 9T, Mi A3, Mi A2)
 • Xiaomi Note (np. Mi Note 10)
 • Xiaomi Redmi (np. Redmi Note 6 Pro)
 • Sony Xperia (Xperia 10, Xperia 1)

(**ze względów bezpieczeństwa zalecamy używanie urządzeń z wersją systemu Android, która regularnie otrzymuje bieżące poprawki związane z bezpieczeństwem – szczegóły na stronie  a także na stronach producentów urządzeń np. )

Emigo Retail nie współpracuje z telefonami – nie jest możliwe, by został zeskalowany na tak mały ekran.


 

Portal EMIGO

Portal Emigo został zoptymalizowany pod poniższe przeglądarki internetowe:

 • najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome,
 • najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge.

 

EMIGO Data Tools

Emigo Data Tools zostały został zoptymalizowany pod poniższe wymagania systemowe:

 • dostęp do sieci Internet,
 • Microsoft Office 2016 lub nowszy,
 • Microsoft Windows 10 lub nowszy.

 

Aplikacja Mobilna Trybiq została zoptymalizowana pod poniższe, minimalne wymagania systemowe i sprzętowe.

Urządzenia z systemem Android:

Dostęp do sieci Internet (3G/LTE/WiFi)

 • System operacyjny Android 7.0 (lub nowszy)*
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 400 pikseli
 • Wymagane co najmniej 2 GB pamięci RAM
 • Wymagane pełne wsparcie usług Google (Google Play Services oraz Google Mobile Services)

(*ze względów bezpieczeństwa zalecamy używanie urządzeń z wersją systemu Android, która regularnie otrzymuje bieżące poprawki związane z bezpieczeństwem – szczegóły na stronie  a także na stronach producentów urządzeń np. )

 


 

Trybiq studio 

Trybiq Studio jest zoptymalizowany pod poniższe przeglądarki internetowe:

 • najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome,
 • najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sagra Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Cyfrowej 4,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody , tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu rekrutacji na ww stanowisko oraz jako podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy, tj. art.6 lit b) RODO. Zgoda może być cofnięta przez Panią/Pana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom w oparciu o umowę powierzenia. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Sagra Technology Sp. z o.o., a przekazanie danych nie zwalnia Sagra Technology Sp. z o.o. z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (medycyna pracy, szkolenia BHP, p.poż. ) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli Pani/ Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do kolejnych rekrutacji w Sagra Technology Sp. z o.o.  będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 1 roku;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana wskazanych przez nas jako niezbędne w procesie rekrutacji jest konieczne, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty. Podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolne i będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.