Perrigo Poland Sp. z o.o.

System Emigo wspiera pracę przedstawicieli aptecznych. Wypracowane przez ten czas zaufanie zaowocowało wdrożeniem systemu Emigo w kolejnym dziale Perrigo, który specjalizuje się w obsłudze kanału nowoczesnego. Dzięki użyciu naszego rozwiązania praca ludzi w terenie została ujednolicona, ustandaryzowana, co znacznie ułatwia nawet długoterminowe planowanie celów oraz ocenę wyników. Praca działu została precyzyjnie zorganizowana, a osoby zarządzające mogą szczegółowo analizować pracę ludzi i budować strategie na przyszłość.

Przedstawiciele zyskali jasne wzorce działania oraz mają łatwy dostęp do uporządkowanej i aktualnej bazy danych klientów (np. sieci drogeryjne). Terminal Mobilny Emigo nie tylko zapewnia dostęp do danych o kontrahentach i zadań z nimi związanych, ale umożliwia również korzystanie z materiałów marketingowych i zdjęć produktów, co znacznie ułatwia przedstawianie oferty klientom.

Wyposażanie pracowników mobilnych i kadry zarządzającej w doskonałe narzędzia ułatwiające ich pracę jest zawsze celem, który nam przyświeca.

Kategorie

Tagi