+48 91 485 81 50 [email protected]

SPOIVO

sales data integration platform

SPOIVO

Platforma integrująca dane sprzedażowe

Dane sprzedażowe wszystkich Twoich partnerów biznesowych w jednym miejscu, ustandaryzowane i ujednolicone, a przede wszystkim natychmiast gotowe do użycia. Zaawansowana analityka danych, ocena współpracy, wzajemne rozliczenia oraz gotowe serwisy analityczne – to tylko wybrane korzyści, które ułatwią Ci świadome zarządzanie.

Spoivo dla Producenta

Dzięki platformie integrującej Spoivo zbadasz potencjał sprzedaży i sprawnie ocenisz realizację celów Przedstawiciela.
Corporate Executive Dashboard dostarczy Ci dostęp do wskaźników bazujących na zintegrowanych źródłach danych klienta (np. sprzedaż ex-factory), a także do tych, które są związane z wizytami i sprzedażą. Sprawdź, jakie korzyści zyskasz dzięki współpracy z: 

Dystrybutorami

Dowiesz się, w jaki sposób zarządzać stanami magazynowymi oraz oceniać dystrybutora (m.in. sprzedaż, rabaty, OTIF).

Sieciami detalicznymi

Rozliczaj sieć, analizując kontrakty oraz dystrybucję numeryczną na podstawie celów ilościowych oraz jakościowych.

Detalistami

Optymalizuj działanie łańcucha dostaw. Usprawniaj procesy zaopatrzeniowe, korzystając z sugerowanych zamówień.

Zyskaj przewagę
informacyjną

Spoivo to suma naszych piętnastoletnich doświadczeń w zakresie integrowania systemów informatycznych oraz różnych źródeł danych dla sektora FMCG i Healthcare. Obejmuje:

Procesy obsługi
zamówień przedstawicielskich.

Procesy obsługi zamówień
sieciowych (centralnych).

Udostępnianie i monitorowanie stanów magazynowych w sieci dystrybucji.

Udostępnianie i monitorowanie odsprzedaży produktów realizowanych przez dystrybutorów (sell-in), sieci handlowe oraz detalistów (sell-out).

Udostępnianie i monitorowanie odsprzedaży do sieci dystrybucji poprzez producentów (ex-factory).

Dedykowane analityki oferowane dla każdej ze stron łańcucha dystrybucji, pozwalające na ocenę współpracy i monitorowanie wzajemnych rozliczeń.

liczba zintegrowanych
punktów

średni czas transferu
jednego dokumentu

użytkowników korzystających
ze zintegrowanych danych

Spoivo

Oferuje pełną digitalizację procesów przekazywania i udostępniania danych przy użyciu najnowszych technologii chmurowych, gwarantując każdej stronie pełne bezpieczeństwo danych.

Emigo Data Source

Jesteśmy twórcami konektora Emigo Data Source, łącznika dającego możliwość dostępu do danych z wybranego źródła. Do końca 2019 Microsoft certyfikował, jedynie 27 zewnętrznych dostawców usług online (w tym m.in. Google, Facebook, Adobe), oferujących konektory do Power BI Desktop – w tym właśnie Emigo Data Source.

Microsoft Azure

Platforma jest wspierana przez Microsoft Azure, wiodącą platformę wśród bezpiecznych i łatwych w użyciu usług chmury obliczeniowej. Korzysta również z Azure Active Directory (AAD). To właśnie z tożsamości użytkownika w AAD wynikają przydzielone mu uprawnienia. Uzyskuje on więc dostęp tylko do tych danych, które są dla niego przeznaczone.

ISO IEC/27001 

Wdrożony przez nas system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013 w zakresie „Świadczenie usług z zakresu technologii informatycznych w modelu Software as a Service.” Jest to jeden z najszerzej rozpoznawalnych, akceptowanych międzynarodowo niezależnych standardów bezpieczeństwa. Potwierdza on naszą dojrzałość i świadomość, jak ważna jest ochrona informacji, które posiadamy i które przetwarzamy.

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1739

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40