Grupa Inco S.A.

Inco-Veritas SA to jedna z największych firm chemicznych w Polsce. Firma działa także z powodzeniem na rynku tworzyw sztucznych, nawozów ogrodniczych, materiałów ściernych, a nawet szkła artystycznego. Dotychczasowa sprzedaż Działu Chemii prowadzona była wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów regionalnych. Zarząd Inco Veritas SA doszedł jednak do wniosku, że w długofalowym interesie firmy jest równoległe rozwijanie bezpośrednich relacji z rynkiem detalicznym.

Firmie zależało w pierwszej kolejności na szybkim zorganizowaniu sprawnie funkcjonującego zespołu sprzedaży detalicznej i wykorzystaniu w tym zakresie najlepszych praktyk. Był to jeden z głównych powodów, dla których Inco Veritas SA zdecydowała się wdrożyć system Emigo firmy Sagra Technology Sp. z o.o.

Wdrożenie Emigo miało zapobiec rozwijaniu dokumentacji papierowej. Oprócz tego, ważne dla Inco-Veritas SA były też możliwości błyskawicznego planowania działań marketingowych i sprzedażowych, szczególnie akcji promocyjnych skierowanych wprost do sklepów. Oczekiwania firmy obejmowały również zbieranie i analizę informacji pochodzących z rynku.

W wyniku wdrożenia systemu Emigo Inco-Veritas SA zbudował nową, sprawnie funkcjonującą jednostkę biznesową. Działa ona na terenie całego kraju i umożliwia firmie aktywny udział w grze o zamówienia, marże, udział w rynku i pozycję w oczach klientów detalicznych.

Kategorie

Tagi