#zagrawbiznesie E22

Image Recognition. Jak skutecznie egzekwować standardy merchandisingowe i warunki kontraktu w aptekach?

Skuteczny merchandising bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. To również jeden z warunków określonych w umowie producenta z apteką. Mimo swojej wagi, nie zawsze udaje się to zadanie w pełni zrealizować. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia Image Recognition.
Adam Sienkiewicz

Adam Sienkiewicz

Head of Sales

Grzegorz Dembicki. Sales Force Automation

Grzegorz Dembicki

Business Development Director

Jeśli wolisz czytać niż słuchać... Miłej lektury

Dlaczego badanie ekspozycji i merchandising są tak ważne??

Ponieważ pozwalają monitorować warunki współpracy z partnerami – punktami sprzedaży i aptekami. Dostarczają obiektywnych danych, szczególnie z wykorzystaniem technologii image recognition.

Jakie są najczęstsze problemy w rozliczaniu umów z apteką?

Jednym z podstawowych problemów jest trudność związana z weryfikacją i utrzymaniem standardów ekspozycji w punktach sprzedaży. Nie zawsze przedstawiciel ma czas na to, żeby tę ekspozycję zbadać, a wiarygodność danych jest tutaj kluczowa. Dlatego pojawia się problem związany z odmiennym punktem widzenia w zakresie oceny realizacji ustalonych standardów ekspozycyjnych ze strony producenta i ze strony właściciela apteki czy sieci. Bardzo często właściciel sieci, apteki czy aptek nie ma szansy na odpowiednią reakcję i poprawę ekspozycji, bądź też w ogóle może nie wiedzieć, że dana ekspozycja nie jest utrzymywana zgodnie z umówionym standardem, ponieważ tę informację i rozliczenie standardów otrzymuje od producenta z miesięcznym opóźnieniem. I teraz wyobraźmy sobie, że istnieje system wyposażony w technologię image recognition, w którym wyniki oceny ekspozycji są aktualizowane na bieżąco, a właściciel sieci wie, jakich ekspozycji mu brakuje bądź nie i ma szansę na szybką reakcję przez rozmowę z personelem danej apteki, dzięki czemu producent ma zagwarantowane utrzymanie standardów zgodnie z jego standardem.

Jak te problemy możemy rozwiązać?

Rozwiązaniem jest zastosowanie systemów, które mają technologię Image Recognition. Czyli systemu, w którym technologia rozpoznawania obrazu weryfikuje dostępność produktów i ocenia zgodność ze standardem nawet złożonych ekspozycji. Gdzie w ciągu kilku sekund zostaje wykonane badanie ekspozycji. Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć rzetelne, oparte o fakty wnioski biznesowe. Mogą być wartościowe nie tylko dla samego producenta, ale również dla właściciela apteki. A przedstawiciele mogą inaczej zaplanować czas, aby uzyskać dodatkową sprzedaż poprzez wizyty w kolejnych punktach. Uzyskane oceny są przedstawione w analityce Business Intelligence. Pozwalają ocenić, czy spełnienie warunków umowy w danej sieci, czy w poszczególnych aptekach jest zrealizowane. Dają możliwość szybkiej reakcji w przypadku odchyłek od ustalonych parametrów.