#zagrawbiznesie E21

Ile moich produktów sprzedają dystrybutorzy? Udział w kategorii.

Obecnie jedną z najważniejszych kwestii, o których producenci nie powinni zapominać jest integracja danych z dystrybutorami. Wśród wielu korzyści, które daje takie rozwiązanie, jest możliwość poznania udziału naszych produktów w danej kategorii produktowej, która trafia od dystrybutora do sklepów. Więcej na ten temat opowiada Roman Życiński.

Roman Życiński

Kierownik Projektów integracyjnych