Sagra Technology Sp. z o.o. zacieśnia współpracę z Microsoft w Polsce

15 lat partnerstwa pomiędzy firmami Sagra Technology i Microsoft zaowocowało podpisaniem w dniu 10 maja 2018r. porozumienia o pogłębieniu dalszej współpracy.

Dokument wyraża intencje obu stron w kwestii zintensyfikowania wspólnych działań na rzecz wykorzystania najnowszych technologii, które ukształtują świat w najbliższych latach.  Zacieśnienie współpracy dotyczyć będzie szczególnie technologii chmurowej Microsoft Azure, szeregu inteligentnych usług tam dostępnych, jak również opracowaniu nowoczesnych algorytmów z użyciem Machine Learning i Artificial Inteligence. Realizowane innowacje i rozwiązania będą wspierały biznesy klientów korzystających z systemów i usług  Sagra Technology w branży farmaceutycznej, medycznej oraz dóbr konsumenckich (CPG). Jednocześnie posłużą również do ekspansji tych rozwiązań na rynkach globalnych oraz zdobyciu nowych segmentów klientów poprzez zaoferowanie nowych produktów i usług.

Sagra Technology to firma od 30 lat zajmująca się dostarczaniem rozwiązań dla rynku B2B. Innowacyjność firmy Sagra Technology to unikalny, wielokanałowy ekosystem łączący producentów dóbr z ich partnerami i klientami. Rozwiązania Sagry umożliwiają wymianę danych pomiędzy podmiotami, automatyzację procesów biznesowych, zwłaszcza tych zachodzących na styku wielu partnerów biznesowych.

Sagra optymalizuje i dostarcza technologie umożliwiające wykonywanie zadań w terenie, jednocześnie optymalizując zachodzące tam procesy. Pozwala to firmom na całościowy podgląd i monitorowanie rynku, klientów i konkurencji. Ułatwia to współpracę zarówno w kanałach bezpośrednich jak i cyfrowych. Wszystko to daje przedsiębiorcom możliwość budowania skutecznych strategii współpracy z partnerami biznesowymi przy osiąganiu w tym samy czasie długofalowej rentowności.