Euroser Dairy Group

Euroser Group działa na rynku nabiału. Zajmuje się eksportem i dystrybucją znanych w Europie marek wyrobów nabiałowych. Jest też właścicielem kilkudziesięciu produktów pod markami własnymi.

Dla firmy działającej na tak szerokim polu istotne było wdrożenie narzędzi pozwalających na kompleksową obsługę procesów sprzedażowych. Wybór padł na system wsparcia sprzedaży Emigo. Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli za sprawą automatyzacji codziennych czynności.  Emigo pozwala na zarządzanie sprzedażą na każdym jej etapie i ułatwia realizację celów. Akcje Lokalne – jeden z procesów Emigo Smart Workflow – pomaga w kompleksowym zarządzaniu akcjami promocyjnymi opartymi na ustaleniach przedstawicieli z klientami. Od określenia zasad i budżetu akcji, poprzez akceptację, aż po jej rozliczenie i analizę wyników.

Aby usprawnić obsługę procesu realizacji zamówień firma wdrożyła integrację z systemami magazynowymi dystrybutorów. Zamówienia będą w ten sposób automatycznie przesyłane pomiędzy systemem Emigo, a systemami ERP, eliminując konieczność ręcznego przepisywania i ryzyko błędu. Realizacja zamówień staje się w ten sposób szybsza, a przedstawiciele mają bieżący dostęp do stanów magazynowych w poszczególnych hurtowniach. Otrzymują też informacje o statusie realizacji poszczególnych pozycji zamówienia lub jej braku wraz z przyczynami. Przekłada się to na możliwość poznania powodów utraconej sprzedaży.

W celu umożliwienia skutecznej analizy zgromadzonych przez Emigo danych, Euroser Group zdecydowało się na wdrożenie Biqsens. Ta zaawansowana, wielousługowa platforma analityczna przekształca dane w przydatną wiedzę biznesową. Umożliwia przetwarzanie dużej ilości danych z różnych źródeł, ich skalowanie i agregację. W efekcie daje bezpieczny i reglamentowany według hierarchii dostęp do uporządkowanych wiarygodnych danych. Biqsens to nie tylko kilkadziesiąt gotowych analityk, ale też możliwość tworzenia własnych i udostępniania ich w ramach organizacji.

Kategorie

Tagi