+48 91 485 81 50 [email protected]

Rozwój firm a nowoczesne technologie i praca zdalna

Praca zdalna, po początkowych obawach, wydaje się stawać modelem, który w rzeczywistości zaczyna przynosić korzyści. Od 2019 do końca 2021 roku odsetek pracowników zdalnych może wzrosnąć z 27% do 51%.  Kilkanaście ostatnich miesięcy pokazało, że w dobrze przygotowanych organizacjach przejście na pracę on-line wpływa na zwiększenie wydajności. Jednak pełna adaptacja takiego modelu nie jest łatwym zadaniem. Wymaga inwestycji w technologię, a niekiedy zmian w kulturze organizacyjnej. O wielopłaszczyznowych aspektach przechodzenia firm na on-line’owy model pracy, jak też o wpływie technologii na ich rozwój opowiada w wywiadzie dla Rzeczpospolitej CEO Sagra Technology, Janusz Pribulka.

Przeczytaj

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1739

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40