+48 91 485 81 50 biuro@sagra.pl

ARTYKUŁY

oraz aktualności.

Blog

Tworzenie strategii cyfrowej przedsiębiorstwa

Technologie w przedsiębiorstwach to dziś nic nowego. Jednak istnieje pewne niebezpieczeństwo, że sposób, w jaki dotychczasowo były wdrażane rozwiązania, nie odbywało się wg planu – było podyktowane koniecznością. Mogło to powodować brak spójności w wyborze...

Inteligentny system SFA

W ciągu minionych dekad nastąpiła olbrzymia zmiana w procesach sprzedaży. Technologie będące w tle sprzedaży takie jak np. CRM czy sales force automation, opierają się coraz silniej na danych, którymi są zasilane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Mimo to wielu...

NASZ ADRES

Sagra Technology Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4
71-441 Szczecin

NIP: 852-060-49-61
Bank: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin
Konto: 71 1240 3813 1111 0000 4393 1739

NASZ ADRES

biuro@sagra.pl
marketing@sagra.pl

KONTAKT

+48 91 4858150
+48 91 4858150 w. 40