Pandemia a handel – rola systemów IT

Sposób, w jaki pandemia koronawirusa wpłynęła na gospodarkę, w tym na branżę handlową, będzie przedmiotem analiz prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat. Jednak już teraz możemy obserwować pewne prawidłowości w działaniach podejmowanych przez uczestników rynku. Z pewnością jest to wzrost znaczenia systemów IT, które pomogły przede wszystkim firmom produkcyjnym dostosować się do nowej sytuacji. Więcej na ten temat w artykule Wiadomości Handlowych opowiada Adam Sienkiewicz – nasz Customer Development Director.

Przeczytaj