Kto jest beneficjentem rewolucji cyfrowej?

W najnowszym numerze COMPUTERWORLD ukazał się wywiad z Januszem Pribulką, Prezesem Sagra Technology: „Z naszego punktu widzenia pierwsza, kluczowa zmiana wydarzyła się już stosunkowo dawno, tj. nastąpiło przesunięcie nacisku z obszaru hardware na obszar software. Teraz zaś dokonuje się kolejne przesunięcie, tym razem w stronę posługiwania się intelektem, dla którego technologia staje się jedynie tłem. Dla przykładu posłużę się terminem Big Data.”

Przeczytaj całość.