Misja, wizja i filozofia to ważne aspekty wielu organizacji. Jak przekładają się na sytuację kryzysową?

Świat biznesu działa jak system naczyń połączonych.  Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie każdego sektora spoczywa na wszystkich jego uczestnikach, szczególnie w obecnej sytuacji. Od mądrych decyzji i skutecznych działań zależy zachowanie ciągłości produkcji i dostaw produktów – a w efekcie ich dostępność dla końcowego klienta, szczególnie teraz ważna. Jak odpowiedzialne zarządzanie firmą w czasie kryzysu może zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pracownikom, ale też klientom biznesowym – a w efekcie nam wszystkim?

Misja, wizja i filozofia to ważne aspekty wielu organizacji. O tym, jakie przekładają się na sytuację kryzysową, mówi Agata Pribulka-Czmyr, Dyrektor Zarządzająca Sagra Technology:

Uważam, że obecna sytuacja wymaga strategii dostosowanej do wymogów i wyzwań, które przed nami stoją. Przede wszystkim dość szczegółowego oglądu rynku i w miarę możliwości – próby prognozy tego co się może wydarzyć – najlepiej w kilku scenariuszach i z różnych perspektyw.

Przykładowo, postawmy sobie dwa cele. Pierwszy – zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Drugi – zapewnienie ciągłości biznesowej. Warstwa ludzko-organizacyjna bardzo mocno łączy się z biznesową, ponieważ określa dostępne możliwości a więc i ryzyka. Załóżmy, że możemy zapewnić naszym ludziom możliwość pracy zdalnej bez większego uszczerbku dla ciągłości pracy. Ale czy i co się wydarzy, jeśli część z nich nie będzie mogła pracować ze względów rodzinnych (opieka nad dziećmi) lub zdrowotnych? Czy i jak możemy się zabezpieczyć na taką okoliczność? Jakie procesy zachodzące w naszej firmie będą najbardziej zagrożone? Jakie mogą być konsekwencje? Co jest dla nas priorytetem?

Weźmy teraz pod uwagę ciągłość naszego biznesu. Załóżmy znowu, że organizacyjnie wszystko u nas działa, tak jak zaplanowaliśmy. Ale co jeśli to nasz klient doświadczy różnych rodzajów ryzyka w ramach swojej organizacji np. jego pracownicy nie będą mogli wykonywać swojej pracy albo wcale albo nie w taki sposób, jak robili to do tej pory. Czy i jak wobec tego można go wesprzeć? Jak dostosować swoją ofertę do jego możliwości, tak aby zapewnić mu jego ciągłość biznesową?

W każdym z tych przypadków, będziemy zapewne zmuszeni zadziałać inaczej niż dotychczas.

Nawet te firmy, które w obecnej sytuacji mają zdecydowanie wyższe obroty, muszą być przygotowane na jej dalsze konsekwencje, umieć je przewidzieć. Bo też są zależne. Przede wszystkim od ludzi i ich możliwości.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i bliskim to pierwszy krok zachowania ciągłości biznesowej. Jest konieczne do zabezpieczenia interesu klientów. Jakie rozwiązania warto zastosować, jeśli weźmiemy pod rozwagę klientów będących producentami?

Naszymi klientami są duże firmy producenckie – głównie z branży farmaceutycznej jak i FMCG oraz pośrednio ich dystrybutorzy oraz klienci (m.in. apteki, lekarze, sklepy spożywcze itp.). Nasz system wspiera przede wszystkim pracę zespołów handlowych, w tym przedstawicieli, którzy na co dzień pracują bezpośrednio z klientem. W zaistniałej sytuacji zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne są narzędzie umożliwiające pracę zdalną – nasze rozwiązanie jest do takiej pracy przystosowane. Pozwala ludziom pracującym dotychczas w terenie zdalnie realizować postawione im zadania.

Uważam jednak, że bezpieczeństwo bardzo mocno wiąże się z wiedzą „jak jest?”. Na tej wiedzy możemy budować plan dalszych działań. Widzieć zagrożenia.

Taka wiedza wynika z faktów, z danych. Możemy się wtedy zastanawiać – z czego to wynika, jakie są tego konsekwencje, co możemy zrobić, żeby daną sytuację zmienić. To jest baza. Na tej podstawie, możemy próbować budować scenariusze dotyczące przyszłych działań.

W tym mogą pomóc narzędzia analityczne, w szczególności z obszaru BI. Chcąc wesprzeć naszych klientów, przygotowaliśmy raport – pierwszy z kilku planowanych, który ma za zadanie wesprzeć ich w decyzjach związanych z łańcuchem dostaw. Takie raporty „pomocowe”, dostosowane do potrzeb konkretnych branż, chcemy udostępniać wszystkim naszym klientom w okresie najbliższych 3 miesięcy poza naszą normalną ofertą biznesową tj. za darmo.” (Agata Pribulka-Czmyr, Dyrektor Zarządzająca Sagra Technology)

Jak zatem rozumieć odpowiedzialność biznesową, mając na uwadze, że finalnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi, których dany sektor dotyczy? W szczególności, jeśli mówimy o branży FMCG albo farmaceutycznej?

To jest bardzo trudne pytanie, z którym każda z osób zarządzających musi się mierzyć. Podejrzewam, że odpowiedzialność każdy z nas rozumie inaczej. Mogę więc odnieść się do tej kwestii wyłącznie z własnej perspektywy. W pierwszej kolejności, czuję się odpowiedzialna za swoich ludzi, co oznacza, że chcę im zapewnić poczucie bezpieczeństwa – zarówno w aspekcie ochrony zdrowia, jak i w aspekcie zawodowym. Idąc dalej tym tokiem myślenia, czuję się odpowiedzialna za utrzymanie ciągłości biznesowej co oznacza dostrzeganie problemów i troskę o nasze otoczenie biznesowe, ponieważ wszyscy funkcjonujemy niejako w systemie naczyń połączonych. Ta odpowiedzialność powoduje, że staram się wyprzedzać o krok to, co może nastąpić i możliwie najlepiej się do takiej sytuacji przygotować. I taką samą strategię próbuję a w zasadzie my wszyscy w Sagrze próbujemy zastosować wobec naszych klientów. Zadajemy im często trudne pytania – jak jest? Jak prognozujecie, że będzie? Gdzie widzicie ryzyka? Na jak długo starczy Wam zapasów? Czy i jak pracują Wasi ludzie? Czy dostawy są realizowane na czas i w pełnym zakresie? Jak pracują Wasi klienci? Tam gdzie pada odpowiedź „nie wiem” – jesteśmy my.” (Agata Pribulka-Czmyr, Dyrektor Zarządzająca Sagra Technology)

Okres kryzysu wystawia na próbę w zasadzie wszystkie sektory i branże. Utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw staje się coraz trudniejszym wyzwaniem. Specyfika tego trudnego czasu polega na tym, że aspekty związane z podejściem do biznesu – wartości, wizja, czy filozofia i to, jak firma się z nimi identyfikuje – znajdują jeszcze bardziej bezpośrednie przełożenie na efekty.  Tym efektem jest przede wszystkim bezpieczeństwo, własne, klientów i całej branży.