Przedłużenie certyfikatu ISO/IEC 27001

Jednym z naszych celów jest nieustanne utrzymywanie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji. Dlatego bardzo się cieszymy, że nasze starania znajdują potwierdzenie najpierw w otrzymaniu, a teraz przedłużeniu certyfikatu ISO/IEC 27001. Zgodność z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013 dotyczy definiowanego przez nas zakresu, czyli „Świadczenie usług z zakresu technologii informatycznych w modelu Software as a Service.” Certyfikat ten jest jednym z najszerzej rozpoznawalnych, akceptowanych międzynarodowo, niezależnych standardów bezpieczeństwa. Wydawany jest przez BSI Assurance UK Limited, a jego przyznanie poświadcza dojrzałość i wysoką świadomość w zakresie ochrony posiadanych i przetwarzanych informacji.