Sagra w zespole ds. usług nowoczesnych Szczecina

Nasze miasto jest dla nas ważne, dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie do zespołu ds. usług nowoczesnych, który właśnie rozpoczął działania przy Radzie Gospodarczej powołanej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Jest to jeden z pięciu zespołów branżowych.
Wspólnie z innymi przedsiębiorcami z branży IT i BPO będziemy poszukiwali rozwiązań problemów sektora, głównie związanych z rekrutacją. Współpraca samorządu z przedsiębiorcami ma przyczynić się do budowania strategii rozwoju gospodarczego miasta i regionu.